สินเชื่อเพื่อการศึกษา

สินเชื่อเงินสด 30 นาที
ร้อยละ: ขึ้นอยู่กับธนาคาร
เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป
อายุ: 20 ปีขึ้นไป
→ สมัครทันที
ข้อความส่งเสริมการขาย: สินเชื่อเพื่อการศึกษาอนุมัติจริงตามยอดใช้จ่ายของสถานศึกษา

สินเชื่อเพื่อการศึกษา ธนาคารไหนดี ให้วงเงินเต็มดอกเบี้ยต่ำ  

สินเชื่อเพื่อการศึกษา คือ การปล่อยเงินให้ลูกค้ากู้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ได้ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปจนถึงระดับปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีหลายสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อการศึกษาที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และยังสามารถให้กู้ได้มากกว่า 80% ของค่าใช้จ่ายในการศึกษา หรือในบางสถาบันก็ให้กู้ได้ตามจริง

สถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา

ธนาคากรุงไทย 

 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยส.) โดยธนาคารได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้
 • รายได้รวมของครอบครัวนักศึกษาจะต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี สามารถกู้ได้
 • นักศึกษาที่ไม่มีรายได้ประจำ 
 • นักศึกษาที่ต้องการสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อในประเทศ
 • สามารถจะกู้ได้ตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย และไม่เกินปริญญาตรีในประเทศ
 • สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ  ให้กู้ได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมปลาย และให้ระยะเวลาในการกู้ได้สูงสุดถึง 10 ปี ได้วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท และระดับ ปริญญาตรี การประกอบวิชาชีพ บัณฑิตศึกษา ให้กู้ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามหลักประกัน คือ
 • การใช้บัญชีเงินฝากเป็นประกัน : ดอกเบี้ยเงินฝาก + 2% ต่อปี
 • ใช้หลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน : MRR-0.75% ต่อปี
 • ใช้บุคคลค้ำประกัน : MRR+3% ต่อปี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยส.) นักศึกษาสามารถเปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อรับเงินโอนรายเดือนได้ โดยเปิดบัญชีเริ่มต้นแค่ 0 บาท และฟรีค่าธรรมเนียมบัตร ATM แรกเข้าและปีต่อไปคิดค่าธรรมเนียม 150 บาท สามารถกดเงินได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น
 • สำหรับนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์

 • รายได้รวมต่อปีของครอบครัวนักศึกษาจะต้องไม่เกิน 300,000 บาท
 • อายุที่กู้ได้ต้องไม่เกิน 60 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี 
 • โดยระดับการศึกษาที่จะกู้ได้ มัธยมปลายจนถึงระดับปริญญาตรี
 • สำหรับกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการศึกษาวิชาที่มีความต้องการ

 • จะต้องมีรายได้รวมครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
 • จะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีและศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. จนถึงปริญญาตรี

ธนาคารไทยพาณิชย์

 • สินเชื่อเพื่อการศึกษา และสินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล เป็นสินเชื่อสำหรับตนเอง คู่สมรส และบุตร รวมถึงบุคคลในครอบครัว แบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน  ให้วงเงินอนุมัติได้ตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท ระยะเวลาในการผ่อนชำระนานถึง 60 เดือน โดยการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 15% – 28% ต่อปี และเพื่อความสะดวกให้ทันยุคดิจิตัลยังสมารถสมัครสินเชื่อผ่าน SCB Easy App ซึ่งจะทราบผลอนุมัติได้ไวหากต้องการเงินด่วนสำหรับนักเรียน 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ร้อยละ: ไม่กำหนด
เงินเดือน : 9,000 บาท
อายุ: 20-60 ปี
→ อ่านรายละเอียด
ข้อความส่งเสริมการขาย: วิไลเงินด่วนยืมเงินด่วนออนไลน์ 1,000-30,000 บาท
ร้อยละ: อยู่ระหว่างร้อยละ 12.99-28 ต่อปี
เงินเดือน : 15,000 บาท
อายุ: 20 ปีขึ้นไป
→ อ่านรายละเอียด
ข้อความส่งเสริมการขาย: สมัครกู้เงินก้อน scb รับเงินสดสูงสุดถึง 2 ล้านบาท สมัครออนไลน์กับธนาคาร SCB โดยตรง
ร้อยละ: ร้อยละ 10-25 ต่อปี
เงินเดือน : 15,000 บาท
อายุ: 20 ปีขึ้นไป
→ อ่านรายละเอียด
ข้อความส่งเสริมการขาย: สินเชื่อ k plus ขอสินเชื่อผ่านแอปกับธนาคารกสิกรโดยตรง