พักชำระหนี้ 2 เดือนธนาคารไหนเข้าร่วมบ้าง มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ธปท

ลงทะเบียนพักชำระหนี้ 2 เดือน มีธนาคารไหนเข้าร่วมบ้าง 2565

เรียกว่า เป็นข่าวดีสำหรับลูกค้าสินเชื่อ SMEs และลูกหนี้ของสถาบันการเงินต่างๆ เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้หรือเจ้าของกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถายการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เ่ช่น การปิดกิจการหรือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น การมีรายได้ที่ลดลง โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2565 นี้

มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ธปท มีหนี้อะไรบ้าง 2022

มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน 2565 เป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs และลูกหนี้รายย่อย ที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการไม่ว่าจะในหรือนอกพื้นที่ควบคุมฯตามประกาศของรัฐบาลก็ตามที่มีความจำเป็นต้องปิดกิจการ เนื่องจากมาตรการควบคุมโควิด-19 ของรัฐบาล โดยลูกค้าสามารถขอลงทะเบียนเพื่อพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ โดยเริ่มตั้งแต่งวดของเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งถือเป้นการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน โดยไม่ใช่การแก้ปัญหาหนี้สินในระยะยยาว แต่ก็สามารถช่วยให้ลูกหนี้ได้เบาใจลงและวางแผนการเงินในขั้นต่อไปได้

วิธีพักชำระหนี้ 2 เดือนธนาคารแห่งประเทศไทย ทำอย่างไร 2022

สำหรับมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ลูกค้าสามารถติดต่อสถาบันการเงินที่ตนเองขอสินเชื่อ เพื่อทำการขอลงทะเบียนพักชําระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลย โดยการพักชำระหนี้ 2 เดือน ผู้สมัครจะต้องมีการยื่นหลักฐานถึงผลกระทบของกิจการหรือการจ้างงานที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด-19ด้วย เพื่อที่ทางสถาบันการเงินจะได้พิจารณาพักหนี้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง โดยเมื่อหมดระยะเวลาพักหนี้ 2 เดือน ทางสถาบันการเงินจะยังไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ทันที และอาจมีการขยายเวลาการชำระหนี้ หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นอีกด้วย

ขั้นตอนการพักชำระหนี้ 2 เดือน ธปท พักชำระหนี้ 2 เดือน เริ่มวันไหน 2022

มาตรการลงทะเบียนพักชําระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2565 และเริ่มต้นพักชำระหนี้ในเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยสามารถสมัครได้ผ่านธนาคารที่เป็นเจ้าของสินเชื่อได้เลย โดยพักชำระหนี้ 2 เดือน ดอกเบี้ยเท่าไหร่ นั้นขึ้นอยู่กับพิจารณาของแต่ละธนาคาร

พักชำระหนี้ 2 เดือนธนาคารไหนเข้าร่วมบ้าง ล่าสุด 2022

ในปัจจุบันมีหลากหลายธนาคารที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ 2 เดือน ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นลูกค้าสามารถสอบถามสมัครพักชําระหนี้ 2 เดือนธนาคารแห่งประเทศไทยใช้อะไรบ้างกับทางธนาคารได้โดยตรงเลย โดยตัวอย่างธนาคารที่เข้าร่วมพักชำระหนี้ 2 เดือน ได้แก่

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ : ลงทะเบียนผ่านแอป SCB Easy
  • ธนาคารกรุงไทย : ติดต่อที่สาขาของธนาคาร
  • ธนาคารกสิกรไทย : ติดต่อผ่าน Call Center 02-8888822 หรือ 02-8888888
  • ธนาคารกรุงเทพ : ลงทะเบียนทางออนไลน์ www.bangkokbank.com
  • ธนาคาร Land and House : ติดต่อผ่าน Call Center 1327
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : ลงทะเบียนผ่านแอป  UChoose
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : ลงทะเบียนผ่านแอป  GHB ALL